Namestitev razbremenilnikov za odvajanje očiščene odpadne vode na čistilni napravi Log Dragomer, ki jo v celoti proizvaja podjetje Ekoling d.o.o..
Razbremenilniki so prelivi, ki po končanem postopku čiščenja izpuščajo prečiščeno vodo v odvodnik.
razbremenilniki se postopoma spuščajo z gladino vode in enakomerno zbirajo prečiščeno vodo približno 10 cm pod zgornjo gladino vode.

Več na: https://www.ekoling.si/