Na voljo je nov spletni katalog jaški, ki ponuja inteligentne gradbene rešitve za kanalizacijske, črpališčne in telekomunikacijske vode.