Informiranje in obveščanje javnosti v okviru

Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

 

V okviru prijave na javnem razpisu vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 smo v podjetju Roto Slovenija  okviru operacije ˝100% samooskrba in recikliranje vode v pametnih domovih˝ - ˝100% smart˝vzpostavili  spletno stran, spletno trgovino in pripravili produktno prodajne videe.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov v zvezi z vzpostavitvijo spletne strani, spletne trgovine in priprave produktno-prodajnih videov povečati možnosti predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Več o evropski kohezijski politiki lahko najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.