Резервоар 2000Л - RoQuadro

€ 0,00

Availability: In stock

Quick Overview

Резервоар за вода, нафта, самостоечки, пластичен, полиетиленски, батериски

Деталите

Хоризонтални цистерни со рамно дно се соодветни за транспорт на вода и други течности. Цистерните се слободно-стоечки и не се соодветни за забивање во земја. Во нив можеме водата може да ја чуваме на отворено, кога немаме можност за забивање (скалест терен, поставување на стреа или во подрум). Исто така се наменети и за чување на нафта за греење.

дополнителни информации

Шифра 7100062520
Тип на производ Резервоара за вода или нафта
Користење Внатрешна