Самостоен маслофаќач NG 4 - 2.300 L roFETT

€ 0,00

Availability: In stock

Quick Overview

Lovilec maščob, polietilenski, biološki

Dim: 2180x700x1725

Деталите

Нечистата вода се слева во ловецот на маснотии, каде што почетниот дел делува како складиште на муљ - тврди честички. Овде водниот ток се успорува до тој степен, да можат тврдите честички да се одделат и да се залепат на дното.Понатаму, маснотиите, поради понисаката маса се креваат на површината. Пречистената вода од дното низ цевките оди во канализацијата. Ловецот на маснотии може да се користи како закопан во земја или самостоен во подрум. Пред доводот се наоѓа сандаче со станица за дозирање со бактерии ин пумпа за регулација на pH. Базата натриум хидроксид (NaOH) се додава при доводот, каде што киселиот pH се регулира, а потоа се додаваат бактерии од станицата за дозирање за да ги разградат маснотиите во облик на јаглероден диоксиод и вода. Ловецот одговара на стандардот SIST EN 1825-1. Системот дефинира само механичко одделување на тврдите честички, маснотиите и отпадните води, но ние во нашата иновација додадовме и БИОЛОШКО РАЗГРАДУВАЊЕ НА МСАНОТИИТЕ и УРЕДИВМЕ РЕГУЛАЦИЈА НА pH.Употребата на овој ловец е задолжителна во индустриски погони, каде има поголеми количини на маснотии и масло од растително и животиснко потекло. Може да се користат и во поголеми кујни, во хотели, во болници, ресторани... Главните карактеристики на овој систем е што спречува и ја намалува количината на маснотии во околината, ја заштитува и подобрува околината и на тој начин ги намалува последиците за околината,

дополнителни информации

Шифра 7400075690
Тип на производ Маслофаќачи
Користење Надворешна
Прашалници

Vprašalnik za izbiro velikosti