Čistilne naprave lahko namestimo v različne tipe objektov

2021-03-29 08:47:28

Ekoling, ki je del skupine ROTO, nudi profesionalne rešitve na področju čiščenja industrijskih odpadnih voda iz objektov, [1] kot so papirna in živilsko predelovalna industrija ter predelovalci odpadne plastične embalaže.

Kadar morajo podjetja zaradi širitve proizvodnje obstoječo čistilno napravo povečati ali uvesti dodatno čiščenje, v Roto-Ekoling dajemo v najem pilotne čistilne naprave, ki se namestijo za obdobje do izgraditve nove oziroma dodatne čistilne naprave. Tudi v primeru, da stara čistilna naprava ne deluje ustrezno, jo lahko saniramo in nadgradimo. 

S čistilnimi napravami EkoFloat prečistimo industrijsko vodo do te mere, da jo lahko ponovno uporabite v objektu oziroma proizvodnji. Razvijamo tudi rešitve po meri, pripravimo vso potrebno tehnično dokumentacijo, izvajamo analize vode v lastnem laboratoriju in nudimo vzdrževanje ter servisiranje.

Več informacij najdete na spletni strani  www.ekoling.si