Lovilec maščob z integrirano biološko razgradnjo

2016-02-18 10:34:00

Lovilec maščob z integrirano biološko razgradnjo prispeva k izboljšanju kakovosti voda in okolja.

Lovilec maščob, izdelan iz 100% recikliranega materiala in z integrirano biološko razgradnjo, se uporablja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževanja podtalnice v vrtcih, šolah, restavracijah, delilnicah hrane, v domovih za starejše občane ter tudi drugje. Prednosti so v samostoječi postavitvi, razggradnji maščob že v samem lovilcu (razgradi se 30% maščob) ter izpustu očiščene vode, skladno z okoljskimi standdardi. Na ta način prispeva k izboljšanju kakovosti voda in okolja.

Lovilec maščob Lovilec maščob
Lovilec maščob Lovilec maščob

 

 

Povezani po oznakah