Kjer so tla slabo prepustna, lahko voda pronica ali odteka na iztoku iz čistilne naprave ali zbiralnika preko ponikovalnih in drenažnih sistemov.

Ponikovalni sistem (ponikovalnico) izberemo glede na podatke o vrsti tal in pretoku vode. Ponikovalni sistem sestavimo iz komponent 1200x800x400 mm. Kupcu nudimo svetovanje na terenu, dobavo in montažo celovitega ponikovalnega sistema vključno z ROTO čistilno napravo ali zbiralnikom deževnice.