SPOGA HORSE 2017

2017-11-28 08:29:46

Roto Slovenija d.o.o. se je udeležila sejma SPOGA HORSE 2017, ki je potekal od 3.9.2017 do 5.9.2017 v Kölnu. Glavni namen obiska sejma  je bil distributerjem in grosistom konjske opreme predstaviti naše nove izdelke kot so samokolnice za konjerejo, vzpenjalne stopnice in nosilce za preskakovanje ovir. Pravtako smo v komunikaciji z obiskovalci sejma ugotovli potrebe trga ter ocenili tržni potencial za omenjene nove izdelke. Pridobili smo številne nove poslovne kontakte in nove kupce. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 eur v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

Cilj projekta je bil prilagoditi našo ponudbo na področju konjske in hlevske opreme dejanskemu povpraševanju in potrebam trga, skleniti vsaj 8 pogodb, se dogovoriti za vsaj 34 potencialnih poslov  in opraviti vsaj 17 obiskov pri strankah ter s tem povečati konkurenčnost in prepoznavnost naše družbe in izdelkov. Navedene cilje smo dosegli in jih celo v določenih točkah presegli.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). image_eu skladi

 

 

SPOGA + GAFA 2017

 

image_gafa

 

Roto Group d.o.o. se je udeležil sejma SPOGA + GAFA 2017, ki je potekal od 3.9.2017 do 5.9.2017 v Kölnu. Na sejmu smo predstavili nove izdelke kot so konusni zbiralnik deževnice, cvetlična korita Salsa in Blues tako obstoječim, kot tudi potencialnim novim kupcem. Posledično smo želeli z omenjenimi proizvodi prodreti na nove trge tudi izven EU, pridobiti nove poslovne kontakte in nove kupce za svoje izdelke, pri čemer so ciljno skupino predstavljali zlasti trgovci opreme za vrt in poslovne prostore. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 eur, v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

Cilj projekta je bil prodreti na nov trg z navedenimi novimi izdelki, skleniti vsaj 3 pogodbe za dobavo izdelkov, se dogovoriti za vsaj 15 potencialnih poslov  in opraviti vsaj 10 obiskov pri strankah ter s tem povečati konkurenčnost in prepoznavnost naše družbe in izdelkov. Navedene cilje smo dosegli in jih celo v določenih točkah presegli.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). image_eu skladi

 

TRŽNA RAZISKAVA ČISTILNIH NAPRAV NA TRGU VELIKE BRITANIJE

 

image_cistilna naprava

 

Za Roto Slovenija d.o.o. je bila v letu 2017 izvedena tržna raziskava z nazivom: Tržna raziskava čistilnih naprav na trgu Velike Britanije. Namen omenjene tržne raziskave je bil proučiti možnosti prodora naših čistilnih naprav na trg Velike Britanije, glede na sedanjo ponudbo čistilnih naprav in pripadajoče povpraševanje po njih na omenjenem trgu. V ta namen je bila izvedena konkretna analiza trga čistilnih naprav v Veliki Britaniji, proučeni so bili konkurenti, njihove cene in možnosti za uspešen vstop na trg z našimi izdelki glede na povpraševanje kupcev, kvaliteto in ceno naših izdelkov. 

Za izvedbo raziskave so bila odobrena sredstva v višini 4.500,00 eur, v okviru "Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letu 2017«.

Cilj raziskave  je bil pridobiti podatke o tržnem potencialu in pridobitev smernic za nadaljnje tržne aktivnosti v Veliki Britaniji. Na podlagi izvedene tržne raziskave smo se tako odločili za prodor na trg čistilnih naprav v Veliki Britaniji, kar nameravamo storiti med drugim z obiski največjih distributerjev čistilnih naprav v Veliki Britaniji in z predstavitvijo naših čistilnih naprav na prihajajočih gradbenih sejmih v Veliki Britaniji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).  image_eu skladi

 

RAZISKAVA ČRNOGORSKEGA TRŽIŠČA REZERVOARJEV ZA PITNO VODO

 

image_rezervoar za vodo

 

Za Roto d.o.o. je bila v letu 2017 izvedena tržna raziskava z nazivom: Raziskava črnogorskega tržišča rezervoarjev za pitno vodo. Namen omenjene tržne raziskave je bil proučiti možnosti prodora naših rezervoarjev za pitno vodo na črnogorski trg, glede na sedanjo ponudbo rezervoarjev in pripadajoče povpraševanje po njih na omenjenem trgu. V ta namen je bila izvedena konkretna analiza trga rezervoarjev za vodo v Črni Gori, proučeni so bili konkurenti, njihove cene, naravne ovire in možnosti za uspešen vstop na trg z našimi izdelki glede na povpraševanje kupcev, kvaliteto in ceno naših izdelkov. 

Za izvedbo raziskave so bila odobrena sredstva v višini 4.500,00 eur, v okviru "Javnega razpisa za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letu 2017«.

Cilj raziskave  je bil pridobiti podatke o tržnem potencialu in pridobitev smernic za nadaljnje tržne aktivnosti v Črni gori z rezervoarji za pitno vodo. Na podlagi izvedene tržne raziskave smo se tako odločili za prodor na trg rezervoarjev za pitno vodo v Črni Gori, kar nameravamo storiti med drugim z marketingom izrecno prilagojenim določenima dvema ciljnima skupinama povpraševalcev po rezervoarjih in sklenitvijo pogodb z domačimi distributerji.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). image_eu skladi

 

 

AGRITECHNICA 2017

 

image_agritechnika

 

 

Roto d.o.o. se je udeležil mednarodnega sejma AGRITECHNIKA 2017, ki je potekal od 12.11.2017 do 18.11.2017 v Hannovru. Glavni namen obiska sejma  je bil mednarodni poslovni javnosti predstaviti nove izdelke, kot so rezervoarji za škropilnice in polietilenski deli za traktorje (rezervoarji, strehe, blatniki, komponente za traktorske kabine). Predstavili smo tudi konstrukcijo za električne avtomobile, ki se že proizvajajo in dobavljajo na italijanski trg in imajo po našem mnenju potencial tudi na drugih evropskih trgih. Prav tako smo v komunikaciji z obiskovalci sejma ugotovili potrebe trga ter ocenili tržni potencial za omenjene nove izdelke. Pridobili smo številne nove poslovne kontakte in nove kupce. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 8.762,00 eur v okviru Javnega razpisa "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017".

Cilj projekta je bil pridobitev novih kupcev na trgih na katere že izvažamo druge izdelke, kot tudi prodor na za nas nove tuje trge. V ta namen smo poizkušali pridobiti čim več poslovnih kontaktov, skleniti čim več pogodb in opraviti čim več obiskov pri strankah. Vzpostavili smo tudi kontakt s firmami CLASS in FEND, ki se zanimajo za naše storitve na način, da želijo da jim razvijemo celotni novi design za določene stroje. Glede na navedeno smo zadane cilje z obiskom na sejmu dosegli in jih celo v določenih točkah presegli.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). image_eu skladi