Roto

Čistilna naprava RO ECO 5

Zaloga: Na zalogi

Za več informacij nas pokličite na 02 52 52 152 ali nam pošljite povpraševanje.

1. Kakšne vrste malih čistilnih naprav poznamo in kako delujejo?

Poznamo več vrst ROTO bioloških čistilnih naprav. Med najbolj razširjene spadajo SBR sistemi in pretočne čistilne naprave. Male biološke čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih objektih.

Biološke čistilne naprave delujejo na podlagi bakterij, ki pritekajo dnevno v čistilno napravo s fekalijami. Bakterije za preživetje rabijo zrak, zato ga dovajamo s kisikom.

Najenostavnejša in najcenejša je vgradnja čistilnih naprav izdelanih iz naravi prijaznega polietilena saj se lahko vgradnja izvede v enem dnevu. Polietilenski rezervoar v katerem je čistilna naprava ima dolgo življenjsko dobo in je bistveno bolj vodotesen kot rezervoar iz drugih materialov.

 

2. Ali je mogoče malo čistilno napravo vgraditi v obstoječo greznico? Kako?

Samega sistema ni primerno vgrajevati v čistilno napravo, saj vsaka primerna čistilna naprava mora nositi izjavo o skladnosti SIST EN 12566/3, kar pomeni, da obenem dokazuje vodotesnost posode. Če bi želeli vgraditi sistem v že obstoječo greznico bi morali biti volumni uporabi primerni, potrebno pa bi bilo narediti test o vodotesnosti posode po testu pa še pridobiti izjavo o skladnosti. Ker pa pridobitev izjave o skladnosti zahteva testiranja, ki potekajo več tednov pa pri posamezniku ni izvedljivo.

ROTO čistilne naprave so različnih dimenzije, zato so tudi primerne, da se celotna čistilna naprava (posoda z vgrajenim sistemom) vstavi v že obstoječo greznico in se zasuje s peskom. S tem prihranimo stroške, saj ni potrebno razbijati že obstoječe greznice in čistilno napravo premeščati na drugo lokacijo.

 

3. Kako vemo, kako čista je v čistilni prečiščena voda?

Prvi pokazatelj je vonj. Če čistilna naprava ne oddaja neprijetnega vonja deluje pravilno, saj v primeru, da je v čistilni napravi preveč oz. premalo bakterij ta oddaja neprijeten vonj. Če čistilna naprava oddaja neprijeten vonj, pa izpust po vsej verjetnosti ni čist. Pravi pokazatelj o iztoku čiste vode pa je vzorčenje, ki ga opravljajo pristojne službe. Ta pokaže kakšna je BPK (biokemična potreba po kisiku) in KPK (kemijska potreba po kisiku). Na podlagi tega rezultata komunala izda poročilo o opravljenem vzorčenju, v katerem zapiše ali je izpust pravilen oz. nepravilen.

 

4. Kaj lahko spuščamo oziroma ne sme v biološko čistilno napravo?

Male čistilne naprave uporabljamo za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v hišah ali drugih stanovanjskih objektih oz. gostinskih in gospodarskih objektih. Biološke čistilne naprave niso namenjene čiščenju industrijskih voda in  meteornih voda.

 

5. Pomembno: voda in snovi, ki ne sodijo v čistilno

V čistilno napravo ne sodijo oz. je prepovedano spuščati:

meteorne vode

maščobe

tampone

vložke

ostanke hrane

kozmetične pripomočke

plenice

vlažilne robčke

čistila z visoko vsebnostjo klora

lake

razredčil

barve (peroksid)

nogavice

kondome in

vse ostale biološko nerazgradljive snovi in stvari, ki bi vplivale na delovanje čistilne naprave.

 

6. Katerim predpisom/standardom mora ustrezati izdelek?

Čistilne naprave morajo ustrezati standardu SIST EN 12566/3. To pomeni, da v skladu z direktivo EU morajo do leta 2015 biti vsi objekti priključeni na kanalizacijo ali zagotoviti lastno predelavo. V primerih, kjer ni možnosti priklopa na kanalizacijo ali pa je izvedba kanalskega priključka predraga, je najbolj racionalna investicija vgradnja roto čistilne naprave, s katero omogočimo biološko razgradnjo odpadnih voda.

 

7. Kaj moramo vedeti o vzdrževanju – kaj in kako pogosto je treba narediti?

Pri vzdrževanju je najbolj pomembno, da je uporabnik čistilne naprave seznanjen s tem, kaj lahko in kaj ne sme spuščati v čistilno napravo.  Vsak uporabnik se mora zavedati, da je čistilna naprava vsebuje bakterije in da dotoki fekalij vplivajo na pravilno oz. nepravilno delovanje bakterij.

Uporabnik mora pri izbiri čistilne naprave upoštevati, da je čistilna naprava pravilno dimenzionirana, saj volumen mora biti najmanj 150 litrov na osebo. V čistilno napravo so lahko speljane samo gospodinjske in fekalne odpadne vode brez dotoka deževnice. V čistilno napravo ne spada  večja količina olja oz. maščobe, čistilna ki so narejena na bazi klora, vložki, tamponi, otroški vlažilni robčki ... skratka, vse kar je biološko nerazgradljivo.

Priporočljivo je izbrati slovenskega proizvajalca, ki zagotavlja servis in vzdrževanje čistilne naprave ter nudi strokovno podporo pri vgradnji.

 

8. Kolikšen je strošek namestitve male čistilne naprave.

Čistilne naprave za štiri člansko družino se gibljejo od 2.500 € naprej. Vkop čistilne naprave pa je odvisen od lokacije namestitve. Po ogledu lokacije se določi kakšen je strošek namestitve, ki se giblje od 600 € naprej.

 

9. Strošek porabe električne energije pri mali čistilni napravi?

ROTO čistilne naprave so zelo ekonomične, saj je velikost kompresorja začne pri 39W in se glede na velikost čistilne naprave povečuje. Kompresor vpihuje v povprečju 9 ur na dan, kar pomeni, da je strošek porabe električne energije za 5 oseb cca. 30 € na leto.

 

10. Kolikšen je strošek vzdrževanje male čistilne naprave?

Med vzdrževanje čistilne naprave spada črpanje aktivnega blata, ki se ob pravilni uporabi izčrpaj na 2 leti 1 krat. Strošek črpanja pa je odvisen od komunalnih storitev.

 

11. Servis male čistilne naprave.

Servis s strani podjetja ROTO ni obvezen je pa priporočljiv na 3 leta. Serviser ob prihodu čistilno napravo pregleda, izmeri parametre, preveri delovanje krmilja in poda mnenje. Strošek servisa znaša 110 €.

 

12. Kaj se zgodi, če zmanjka elektrike?

Krmilje ima vgrajeno baterijo, ki zagotavlja nemoteno delovanje tudi v času odsotnosti elektrike. V kolikor se baterija izprazni se bo delovaje nadaljevalo kjer se je končalo pred izpadom energije.  

 

13. Kakšen hrup povzroča mala čistilna naprava?

Delovanje krmilja male čistilne naprave ni moteče, saj deluje od 47 db naprej. Vsaka ROTO čistilna naprava ima krmilje v zaščitni omarici, ki še dodatno zaduši zvok.

 

14. Kaj se zgodi ko se odpravimo na dopust? Bodo bakterije preživele?

Krmilje ROTO čistilne naprave ima funkcijo dopustniškega delovanja, ki se nastavi pred odhodom na dopust. Bakterije brez dodatnega dotoka fekalij lahko preživijo  cca. 3 tedne po tem času pa začnejo postopoma odmirat.

 

15. Čistilna naprava je delala dobro, sedaj pa smo zaznali neprijetne vonjave?

Neprijetne vonjave so lahko pokazatelj nepravilnega delovanja. V primeru neprijetnih vonjav je iz čistilne naprave potrebo odvzet vzorec blata, ki pokaže vsebnost bakterij v čistilni naravi. V kolikor je premalo ali preveč bakterij čistilna naprav lahko oddaja neprijetne vonjave. Če je bakterij preveč je potrebno naročit črpanje čistilne naprave, če pa jih je premalo pa je potrebno kontaktirati ROTO servisno službo, ki bo na podlagi prihoda serviserja ugotovila zakaj je premalo bakterij.

 

16. Kaj se zgodi, če se biologija v čistilni napravi poruši? Kako ponovno vzpostavimo mikroorganizme?

V kolikor pride do zrušitve mikroorganizmov (bodi si zaradi nepravilnega dotoka ali primanjkljaja hrane) je potrebno čistilno napravo izčrpat in ponovno zagnat. Od ponovnega zagona do vzpostavitve sistema traja od 3 do 6 tednov. V tem času se bodo bakterije, ki prihajajo v čistilno napravo s človeškim blatom razvile, do te mere, da bodo lahko začele s pravilnim delovanjem. Ob prvem in ponovnem zagonu ni potrebno dodajat nobenih bakterij, saj se biologija vzpostavi sama.