22. April je dan zemlje in da več kot 80 % odpadne vode izpustimo v reke in morja brez čiščenja ali druge obdelave in stem povečujemo onesnaševanje voda.

Zaradi naraščanja števila prebivalstva in povečanega naseljevanja v mestih se količina nastale odpadne vode in njena onesnaženost povečuje. Tudi po svetu je ponekod ravnanje z odpadno vodo neustrezno. Tam večina odpadne vode iz mest, industrije in kmetijstva odteče nazaj v okolje brez čiščenja ali ponovne uporabe.
Zato v podjetju ROTO skrbimo za okolje z rezervoarji za zbiranje deževnice in sistemi za ponovno uporabo voda v gospodinjstvu ali v industriji.