Pravkar smo uspešno zaključili pilotno fazo čiščenja industrijske odpadne vode v priznanem slovenskem podjetju, ki proizvaja ekološke vegetarianske in veganske prehrambne izdelke iz semen, stročnic, žit in zelenjave. S pilotno napravo EkoFloat-R https://lnkd.in/e_aiD2tN smo po koncanem 10 dnevnem ciscenju odpadne vode dosegli zelo uspešne rezultate, ki temeljijo na dobrem poznavanju tehnologije in vodenju procesa. Velik izziv pri pilotiranju flotacijske naprave je predstavljalo nenehno nihanje pH na dotoku odpadne vode. Zaradi izredno strogih standardov prehranske industrije in posledično uporabe dezinfekcijskih sredstev, smo se srečali z nenehnimi nihanji različne sestave dotočne vode, saj so zjutraj pridelovali tofu z okusom paprike, dopoldan klasičen tofu, popoldan spet druge izdelke, kar je predstavljajo veliko organsko obremenitev na dotoku in posledično tudi zelo visoke vrednosti KPK-ja, TSS-ja in FOG-a. Vec na www.ekoling.si